Powołanie komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż i dzierżawy składników Mienia Komunalnego Gminy Pruchnik

ZARZĄDZENIE Nr 40/08

Wójta Gminy Pruchnik
z dnia 6 listopada 2008 r.
w sprawie:

powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż i dzierżawy składników Mienia Komunalnego Gminy Pruchnik.

 

Działając na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym - tekst jednolity ustawy Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zmianami

 

ZARZĄDZAM CO NASTĘPUJE:

 

§ 1.

 

Powołuję Komisję Przetargowa dla przeprowadzania przetargów na sprzedaże i dzierżawy składników Mienia Komunalnego w składzie:

  1. Pan Grządziel Robert

  2. Pani Duziak Maria

  3. Pan Chmielecki Józef

  4. Pan Kociuba Piotr

  5. Pan Szczepanik Aleksander

  6. Pani Lichołat Krystyna

  7. Pani SulukAnna

  8. Pan Duziak Ryszard

§ 2.

Prace Komisji: odbywać się będą w składzie co najmniej 3 osób. Komisja każdorazowo ze swojego składu wybierać będzie Przewodniczącego Komisji.

§ 3.

Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Pruchnik Nr 1/2008 z dnia 2 stycznia 2008 roku.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wójt Gminy Pruchnik

mgr Stanisław Górski

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Powołanie komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż i dzierżawy składników Mienia Komunalnego Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.11.2008 08:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.