Powołanie komisji i ogłoszenia otwartego konkursu na powierzenie zadania własnego innym podmiotom.

ZARZĄDZENIE Nr 46/08

Wójta Gminy Pruchnik
z dnia 2 grudnia 2008 r.
w sprawie:

powołania komisji i ogłoszenia otwartego konkursu na powierzenie zadania własnego innym podmiotom.

 

Działając na podstawie art. 13 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003 r. z późn. zmianami)

 

Wójt Gminy Pruchnik
ZARZĄDZA CO NASTĘPUJE:

 

§ 1.

 

Ogłasza się otwarty konkurs na zadanie pn: „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Pruchnik do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjne - Wychowawczego w Jarosławiu.”

§ 2.

Powołuje się komisję w składzie:

  1. Pani Alicja Chmielecka - przewodnicząca
  2. Pani Zofia Wałczyńska - członek
  3. Pan Wacław Wróbel - członek

do oceny ofert z otwartego konkursu pn: „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Pruchnik do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjne - Wychowawczego w Jarosławiu”.

§ 3.

  1. Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania.
  2. Członków komisji obowiązuj ą przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.

§ 4.

Komisję obowiązuje tajemnica służbowa w zakresie określonym w w/w ustawie

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

Wójt Gminy Pruchnik

mgr Stanisław Górski

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Powołanie komisji i ogłoszenia otwartego konkursu na powierzenie zadania własnego innym podmiotom.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.12.2008 08:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.