GMINA PRUCHNIK SIWZ - ORLIK 2012

Załącznik 1 - 2:   Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. [ pobierz ]

Załącznik 3:   Dokumentacja projektowa

Załącznik 4:    Przedmiar robót.
         1.   Strona tytułowa przedmiaru robór.
[ pobierz ]
         2.   Przedmiar robót. [ pobierz ]

Załączniki

Załącznik 5:   Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych

 

Załącznik 6:   Oświadczenie Wykonawcy – art. 22 ust 1 pkt 1-3 ustawy
                      Prawo zamówień publicznych

 

Załącznik 7:   Oświadczenie Wykonawcy – art. 22 ust 1 pkt 4 ustawy
                      Prawo zamówień publicznych

 

Załącznik 8:   Wzór oferty

Załącznik 9:   Istotne postanowienia umowy

zawarte są w SIWZ

Powrót

Załączniki

  • SIWZ (doc 396.5 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykonanie zespołu boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko- Orlik 2012 przy Gimnazjum Publicznym im Ks. Markiewicza w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:03.06.2009 14:22
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:04.06.2009 11:14