Ogłoszenie o zmianie SIWZ

Wykonawcy którzy pobrali Specyfikację na

 wykonanie  zespołu boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko- Orlik 2012 przy Gimnazjum Publicznym im Ks.  Markiewicza w Pruchniku

zgodnie z Ogłoszeniem o zamówieniu - Nr ogłoszenia: 178570-2009; z dnia 03-06-2009r.

oraz

              Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  182632-2009; z dnia 08-06-2009

Dotyczy: Zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr  IR 3410/18/2009

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie  zespołu boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko- Orlik 2012 przy Gimnazjum Publicznym im Ks.  Markiewicza w Pruchniku

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wprowadza się następujące zmiany w SIWZ

         Zamawiający wprowadza zmianę treści do SIWZ:

                                         Na stronie   12

Rozdział 15  Opis sposobu przygotowania ofert

1.      Opakowanie i adresowanie oferty.

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

 01-07-2009. 2009 r. godz. 10 : 05

                                        Na stronie  14                               

Rozdział 16    Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.             Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, Gminie Pruchnik ul Rynek 1, pokój nr 15  (sekretariat), w terminie do dnia  01-07- 2009 roku, godz. 10:00

2.             Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

3.             Otwarcie ofert nastąpi w Gminie Pruchnik ul Rynek 1, pok. 9 (świetlica)

dnia 01-07- 2009 roku, godz. 10:05

                                       na stronie   15

Do załącznika nr 9 do siwz Istotne Postanowienia umowy

Wprowadza się zapis:

1.7 Budowa  budyku sanitarno-szatniowego-wg projektu zamiennego

DOKUMENT SIWZ  DO POBRANIA: w załączniku poniżej 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zmianie SIWZ - wykonanie zespołu boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko- Orlik 2012 przy Gimnazjum Publicznym im Ks. Markiewicza w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:08.06.2009 13:41
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:10.06.2009 13:23