Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami:

 

  - załącznik Nr 2: „Wzór formularza oferty” z załącznikami,

      2.1. Za. Nr 1 do oferty - Tabela element˘w scalonych

      2.2. Zał. Nr 2 do oferty - Oswiadczenie

      2.3.Zał. Nr 7 do oferty - Doswiadczenie w zakr. wykonawstwa

      2.4. Zał. Nr 10 do oferty - Zestawienie przych. ze sprzedaľy

      2.5. Zał. Nr 11 do oferty - Kwalifikacje techniczne

 

  - załącznik Nr 3: „Wzór umowy”,

 

  - załącznik Nr 4: „Przedmiar robót”,

      1. Branża - architektura, konstrukcja

          1.1. Roboty wyburzeniowe. pobierz

          1.2. Wykonanie budynku technicznego Nr 1. pobierz

          1.3. Wykonanie budynku technicznego Nr 2. pobierz

          1.4. Wykonanie budynku osadu. pobierz

          1.5. Wykonanie zbiornika retencyjnego Nr 2. pobierz

          1.6. Przebudowa pompowni scieków. pobierz

          1.7. Wykonanie ogrodzenia, zieleni i wylotów ścieków oczyszczonych

                do odbiornika. pobierz

      2. Branża technologie

          2.1 Wykonanie oczyszczalni scieków - technologia. pobierz

          2.2 Rurociągi międzyobiektowe. pobierz

      3. Branża instalacja sanitarna

          3.1. Instalacja ogrzewania. pobierz

          3.2. Instalacja wentylacji. pobierz

          3.3 Instalacja wod - kan. pobierz

          3.4. Przyłącze kanalizacji sanitarnej. pobierz

          3.5.Przyłącze wodociągowe. pobierz

      4. Branża - instalacja elektryczna

          4.1. Instalacja elektryczna na terenie ocyszczalni. pobierz

          4.2. Stacja transformatorowa - oczyszczalnia. pobierz

 

  - załącznik Nr 5: „Projekt budowlany i wykonawczy”,

      1. Zagospodarowanie terenu. pobierz

      2. Architektura + konstrukcja. pobierz

      3. Technologie. pobierz

      4. Instalacje sanitarne. pobierz

      5. Instalacje elektryczne. pobierz

      6. Zasilanie oczyszczalni. pobierz

 

  - załącznik Nr 6: „Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót”. 

      6.1. Specyfikacja 1 strona. pobierz

      6.2. Spis zawartosci. pobierz

      6.3. Specyfikacja ogólna. pobierz

      6.4. Architektura i konstrukcja. pobierz

      6.5. Specyfikacja technologia. pobierz

      6.6. Specyfikajca instalacji sanitarnych. pobierz

      6.7. Specyfikacja elektryka. pobierz

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pruchnik o przepustowości Qdś= 630m3/d
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:09.06.2009 18:48
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:23.06.2009 14:31