Zmiana uchwały własnej.

UCHWAŁA Nr 189/XXVIII/2009

Rady Gminy Pruchnik z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie:
zmiany uchwały własnej.

         Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z póz. zmianami),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

W uchwale Nr 182/XXVII/2009 Rady Gminy Pruchnik z dnia 24.03.2009 do § 2 dodaje się zapis: „z tego w 2009 roku spłata rat pożyczki w kwocie 60 000 zł."

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar          

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana uchwały własnej.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.04.2009 08:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.