UCHWAŁA Nr 200/XXX/2009

Rady Gminy Pruchnik z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: 
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Jarosławskiego,

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Zalicza się do kategorii dróg gminnych:

 1. ulicę Armii Krajowej, położoną w Pruchniku, obejmującą działki ewidencyjne nr: cz. 50, 51/7, 51/14, cz. 55/14, 55/128, cz. 2170, 2204, oznaczoną w załączniku graficznym do niniejszej uchwały,
 2. ulicę Długą, położoną w Pruchniku, obejmującą działki ewidencyjne nr: 31, cz. 1803, cz. 1805, oznaczoną w załączniku graficznym do niniejszej uchwały,
 3. ulicę Leśną, położoną w Pruchniku, obejmującą działki ewidencyjne nr: 1836/1, 1838/4, oznaczoną w załączniku graficznym do niniejszej uchwały,
 4. ulicę Lipową, położoną w Pruchniku, obejmującą działkę ewidencyjną nr 2332, oznaczoną w załączniku graficznym do niniejszej uchwały,
 5. ulicę Orłowicza, położoną w Pruchniku, obejmującą działki ewidencyjne nr: 13/6, 15/4, oznaczoną w załączniku graficznym do niniejszej uchwały,
 6. ulicę Pogodną, położoną w Pruchniku, obejmująca działkę ewidencyjną nr 2171, oznaczoną w załączniku graficznym do niniejszej uchwały,
 7. ulicę Przemyską, położoną w Pruchniku, obejmującą działkę ewidencyjną nr cz. 1803/1, oznaczoną w załączniku graficznym do niniejszej uchwały,
 8. ulicę Rynek, położoną w Pruchniku, obejmującą działki ewidencyjne nr: cz. 2107/1, 2124, 2125, oznaczoną w załączniku graficznym do niniejszej uchwały,
 9. ulicę Słoneczną, położoną w Pruchniku, obejmującą działki ewidencyjne nr: cz. 4, cz. 2170, 2203, oznaczoną w załączniku graficznym do niniejszej uchwały,
 10. ulicę Sportową, położoną w Pruchniku, obejmującą działkę ewidencyjną nr cz. 1805, oznaczoną w załączniku graficznym do niniejszej uchwały,
 11. ulicę Szkolną, położoną w Pruchniku, obejmującą działki ewidencyjne nr: 2/126, cz. 4, oznaczoną w załączniku graficznym do niniejszej uchwały,
 12. ulicę Zamkową, położoną w Pruchniku, obejmującą działkę ewidencyjną nr 2508, oznaczoną w załączniku graficznym do niniejszej uchwały,
 13. drogę Pruchnik – Hawłowice Dolne, położoną w Pruchniku, obejmującą działki ewidencyjne nr: 174, 346/4, 350/2, 350/4, oznaczoną w załączniku graficznym do niniejszej uchwały,
 14. drogę Jodłówka – Pagór, położoną w Jodłówce, obejmującą działki ewidencyjne nr: 591/2, 1337, oznaczoną w załączniku graficznym do niniejszej uchwały,
 15. drogę Kramarzówka – Pruchnik „Poprzeczka”, położoną w Kramarzówce, obejmującą działki ewidencyjne nr: 2565/1, 2565/2, oznaczoną w załączniku graficznym do niniejszej uchwały,
 16. drogę Rozbórz Długi „Parcelacja – Park”, położoną w Rozborzu Długim, obejmującą działki ewidencyjne nr: 865, 887, oznaczoną w załączniku graficznym do niniejszej uchwały,
 17. drogę Rozbórz Okrągły – Rzeplin, położoną w Rozborzu Okrągłym, obejmującą działki ewidencyjne nr: 11/1, 11/2, 45, oznaczoną w załączniku graficznym do niniejszej uchwały,
 18. drogę Rozbórz Okrągły „Zagumie 1”, położoną w Rozborzu Okrągłym, obejmującą działkę ewidencyjną nr 524, oznaczoną w załączniku graficznym do niniejszej uchwały,
 19. drogę Rozbórz Okrągły „Zagmie 2”, położoną w Rozborzu Okrągłym, obejmującą działkę ewidencyjną nr 37, oznaczoną w załączniku graficznym do niniejszej uchwały,
 20. drogę Świeboda – Jodłówka Parcelacja, położoną w Świebodnej, obejmującą działkę ewidencyjną nr 829, oznaczoną w załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar          

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:30.06.2009 08:45
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:05.08.2009 13:08