Nie wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Pruchnik na 2010 r. funduszu sołeckiego

UCHWAŁA Nr 201/XXX/2009

Rady Gminy Pruchnik z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: 
nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Pruchnik na 2010 r. funduszu sołeckiego.

         Na podstawie art. 1 ust. 1 w związku z art. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, póz. 420),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Pruchnik na 2010 r. funduszu sołeckiego.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar          

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nie wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Pruchnik na 2010 r. funduszu sołeckiego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.06.2009 09:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.