UCHWAŁA Nr 195/XXIV/2005

Rady Gminy Pruchnik z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie :
udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Jarosławiu na realizację zadania publicznego

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§1.

Gmina Pruchnik udziela Powiatowi Jarosławskiemu pomocy finansowej w kwocie 300.000 zł. na remont dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Pruchnik.

§2.

Rada Gminy zobowiązuje Wójta do podpisania z Powiatem Jarosławskim stosownego porozumienia

§3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udzielenie pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Jarosławiu na realizację zadania publicznego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:05.05.2005 15:57
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:14.07.2005 11:52