OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIAOgłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 146991 - 2009 data 03.09.2009 r.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1/1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 016 6288024, fax. 016 6288024.


SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.4.


W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.09.2009 godzina 10:00, miejsce Urząd Gminy Pruchnik, 37-560 Pruchnik, ul. Rynek 1, pok. nr 15, sekretariat.


W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.10.2009 godzina 10:00, miejsce Urząd Gminy Pruchnik, 37-560 Pruchnik, ul. Rynek 1, pok. nr 15, sekretariat..

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - wykonanie robót technologicznych SUW w miejscoowści Hawłowice
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:24.09.2009 07:27
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak