Nr   IR  3410/ 34/2009                                                               Pruchnik 2009-10-07

Informacja  o wyborze najkorzystniejszej oferty

   Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

                    (Dz.U. z 2007r nr 223, poz 1655 ze zm).

Gmina Pruchnik  informuje, że postępowanie przetargowe

Czyszczenie i odtwarzanie rowów na terenie Gminy Pruchnik cz. II

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą  uznano ofertę firmy:

ZAKŁAD DROGOWY Tadeusz Popek i Syn  Spółka Jawna  Rozbórz Długi 57 A, 37-560 Pruchnik

Powyższa oferta biorąc pod uwagę  oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą.

Zawiera najniższą cenę   38295,80 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia  warunki

określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

2

ZAKŁAD DROGOWY Tadeusz Popek i Syn

Spółka Jawna

Rozbórz Długi 57 A

37-560 Pruchnik

38295,80

brutto

38295,80

-------------- *100=  100

38295,80

100

                                                   Pozostałe złożone oferty

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

Spółka Cywilna „TRANSPEX”

Maria Kucab, Kazimierz Kucab

Szówsko, ul. Kard. Wyszyńskiego 37

37-500 Jarosław

181069,23

brutto

38295,80

-------------- *100=  21,1498

181069,23

21,1498

3

ZAKŁAD USŁUGOWY – WIELOBRANŻOWY

STANISŁAW BABIŚ

Świebodna 120,

37-560 Pruchnik

51337,60

brutto

38295,80

-------------- *100=  74,5960

51337,60

74,5960

Poza wyżej wymienionymi ofertami , nie  wpłynęła żadna inna  oferta.

W niniejszym postępowaniu nie  wykluczono żadnego z Wykonawców oraz nie odrzucono żadnej ze złożonych  ofert.

Prosimy o przybycie w dniu 16.10.2009r. celem podpisania umowy.

Wójt Gminy Pruchnik

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Czyszczenie i odtwarzanie rowów na terenie Gminy Pruchnik cz. II
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:07.10.2009 12:52
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak