Nr    3410/ 30/2009                                              

                                                                                                     Pruchnik 2009-10-16

Informacja  o wyborze najkorzystniejszej oferty

   Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

                    (Dz.U. z 2007r nr 223, poz 1655 ze zm).

Gmina Pruchnik  informuje, że postępowanie przetargowe

                                      „ Wykonanie robót technologicznych SUW w miejscowości Hawłowice "

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą  uznano ofertę firmy:

TUZAL Sp. z o.o., 05-075 Warszawa – Wesoła, ul. Morsztyna 7

Powyższa oferta biorąc pod uwagę  oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą.

Zawiera najniższą cenę   244764,94 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia  warunki

określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

TUZAL Sp. z o.o.,

05-075 Warszawa – Wesoła,

ul. Morsztyna 7

244764,94

brutto

244764,94

-------------- *100=  100

244764,94

100

                                                   Pozostałe złożone oferty

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

2

Usługowy Zakład Wodno Kanal. C.O. i Gaz

Roman Szul

37-200 Przeworsk, Rozbórz 381

281058,04

brutto

244764,94

-------------- *100=  87,0869

281058,04

87,0869

Poza wyżej wymienionymi ofertami , nie  wpłynęła żadna inna  oferta.

W niniejszym postępowaniu nie  wykluczono żadnego z Wykonawców oraz nie odrzucono żadnej ze złożonych  ofert.Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykonanie robót technologicznych SUW w miejscowości Hawłowice
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:16.10.2009 12:25
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak