Nr    3410/ 35/2009                                                                                                                                                                                                           Pruchnik 2009-10-29     

                                                 

Informacja  o wyborze najkorzystniejszej oferty

   Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

                    (Dz.U. z 2007r nr 223, poz 1655 ze zm).

Gmina Pruchnik  informuje, że postępowanie przetargowe

Adaptacja pomieszczeń poczty na Ośrodek Zdrowia w Jodłówce

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą  uznano ofertę firmy:

Usługi Remontowo Budowlane Andrzej Kiełbicki

Budy Łańcuckie 172, 37-114 Białobrzegi

Powyższa oferta biorąc pod uwagę  oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą.

Zawiera najniższą cenę   105781,50 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia  warunki

określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

Usługi Remontowo Budowlane Andrzej Kiełbicki

Budy Łańcuckie 172, 37-114 Białobrzegi

105781,500

brutto

105781,50

-------------- *100=  100

105781,50

100

                                                   Pozostałe złożone oferty

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

2

Usługi Remontowo-Budowlane Grzegorz Pacuła Tuczępy 326 37-514 Munina

129658,39

brutto

105781,50

-------------- *100=  81,58

129658,39

81,58

3

Zakład Instalacji Sanitarnych Andrzej Bulik Pawłosiów 276

37-500 Jarosław

126942,64

brutto

105781,50

-------------- *100=  83,33

126942,64

83,33

4

Zakład  Budowlano Konserwatorski Arkady s.c. 37-500 Jarosław

Ul Długosza 9

127 628,79

brutto

105781,50

-------------- *100=  82,88

127628,79

82,88

Poza wyżej wymienionymi ofertami , nie  wpłynęła żadna inna  oferta.

W niniejszym postępowaniu nie  wykluczono żadnego z Wykonawców oraz nie odrzucono żadnej ze złożonych  ofert.
Wójt Gminy Pruchnik.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Adaptacja pomieszczeń poczty na Ośrodek Zdrowia w Jodłówce
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:29.10.2009 14:26
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak