OSP/1/2009                                                                                   Pruchnik 2009-10-29

DRAGON  Spółka Cywilna, 42-530 Dąbrowa Górnicza Ul. Kazdębie 121

                              Informacja   o wyborze najkorzystniejszej oferty

   Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

                    (Dz.U. z 2007r nr 223, poz 1655 ze zm).

OSP nr 1 w Pruchniku   informuje, że postępowanie przetargowe

Karosacja samochodu pożarniczego STAR 266 dla OSP Nr 1 w Pruchniku

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą  uznano ofertę firmy:

DRAGON  Spółka Cywilna, 42-530 Dąbrowa Górnicza Ul. Kazdębie 121

Powyższa oferta biorąc pod uwagę  oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą.

Zawiera najniższą cenę   155 990,00 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia  warunki

określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

DRAGON  Spółka Cywilna,

42-530 Dąbrowa Górnicza

Ul. Kazdębie 121

155 990,00

brutto

155 990,00

-------------- *100=  100

155 990,00

100

                                                   Pozostałe złożone oferty

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

Brak

Poza wyżej wymienionymi ofertami , nie  wpłynęła żadna inna  oferta.

W niniejszym postępowaniu nie  wykluczono żadnego z Wykonawców oraz nie odrzucono żadnej ze złożonych  ofert.

PREZES

Zarządu  OSP  Pruchnik Nr 1

Jan  Papała

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Karosacja samochodu pożarniczego STAR 266 dla OSP Nr 1 w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:29.10.2009 14:31
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak