UCHWAŁA Nr 199/XXV/2005

Rady Gminy Pruchnik z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie:
wieloletniego programu inwestycyjnego.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r /Dz. U. Nr 13 z 1996 r poz. 74 z późniejszymi zmianami/ i art. 110 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r /Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami/. Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§1.

  1. Ustala się wieloletni program inwestycji dla Gminy Pruchnik pn. “Odnowa kulturowa w Pruchniku” na lata 2005 – 2010.
  2. Ustala się limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny pn. “Odnowa kulturowa w Pruchniku”

  1. cel programu: zachowanie dziedzictwa narodowego
  2. jednostka organizacyjna: Gmina Pruchnik
  3. okres realizacji programu: 2005 – 2010
  4. łączne nakłady finansowe: 820.304

Zadania objęte programem

Nakłady finansowe

Wysokość wydatków w latach

Okres realizacji

2005

2006

2007

1.  Rewitalizacja zabytkowego rynku
     w Pruchniku tj.
  • przeniesienie i rekonstrukcja zabytkowego domu mieszkalnego
  • przebudowa płyty rynku – 400,14 m2, place, chodniki i zjazdy – 728 m2

0

0

0

-

2005 - 2006

  2. Modernizacja i zagospodarowanie parku

0

-

-

0

2007 - 2010

Ogółem:

820.304

30.000

690.304

10.000

-

§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wieloletni program inwestycyjny
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:10.06.2005 13:02
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:19.07.2005 07:51