Dostawa i dystrybucja energi elektrycznej dla oswietlenia ulicznego i obiektu uzyteczności publicznej na terenie gminy Pruchnik

                                                                  Pruchnik  2009-10-30

IR  3410/ 37 /2009

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Gmina Pruchnik , 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1

                         informuje, że postępowanie o zamówienie publiczne pn   Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego i Oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pruchnikobejmująca usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaż energii elektrycznej. Dostawa energii elektrycznej odbywać się ma na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami) i kodeksu cywilnego oraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.

Przedmiotem zamówienia

jest dostawa i świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej:

Część I: Oświetlenie uliczne , ze stacji trafo Jodłowka nr 8,

Część II: Oświetlenie uliczne , ze stacji trafo Jodłówka nr 9,

Część III: na Oczyszczalnię ścieków w Pruchniku

na terenie Gminy Pruchnik obejmująca usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaż energii elektrycznej. Dostawa energii elektrycznej odbywać się ma na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami) i kodeksu cywilnego oraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.

Kody CPV i określenie przedmiotu zamówienia:

40.10.00.00-3 - Elektryczność

65.30.00.00-6 - Przesył energii elektrycznej i podobne usługi

zostało unieważnione na podstawie: . art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo  zamówień publicznych (Dz.U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r. z późniejszymi  zmianami)

Uzasadnienie faktyczne:

                          Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu

                                                           Wójt Gminy Pruchnik

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa i dystrybucja energi elektrycznej dla oswietlenia ulicznego i obiektu uzyteczności publicznej na terenie gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.10.2009 10:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.