UCHWAŁA Nr 205/XXVII/2005

Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie :
powołania radnego do składu osobowego Komisji stałej Rady Gminy Pruchnik

Działając na podstawie art. 21 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U z 2001 r Nr. 142 póz. 1591 z póz. zm./ Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§1.

Powołuje się Pana radnego Tadeusza Brzyskiego wybranego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pruchnik w okręgu wyborczym Nr. 2 obejmującym obszar miejscowości Jodłówka na jego wniosek do składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury Sportu, Zdrowia, Pomocy Społecznej, Ładu i Porządku Publicznego Ochrony Środowiska, Ochrony p. pożarowej, funkcjonowania samorządów wiejskich organizacji społecznych i związków zawodowych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Powołanie radnego do składu osobowego Komisji stałej Rady Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:21.07.2005 10:00
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:22.07.2005 14:38