Portal/UZP     Numer ogłoszenia: 406124 - 2009; data zamieszczenia: 25.11.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 404714 - 2009 data 24.11.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1/1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 16 6236113, fax. 16 6236130.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.5.
  • W ogłoszeniu jest: II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie..
  • W ogłoszeniu powinno być: II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak..


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: zmiana ogłoszenia Dostawa urządzeń i materiałów do robót wykończeniowych w budynku remizy OSP Nr 3 w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:25.11.2009 11:59
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak