IR 3410/38/2009                                                                                                                                                                                                                                    Pruchnik 2009-11-30

Informacja  o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2007r nr 223, poz 1655 ze zm).

Gmina Pruchnik  informuje, że postępowanie przetargowe

Remont drogi gminnej w Pruchniku ul Zielona

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą  uznano ofertę firmy:

Budowa Dróg i Mostów – Józef Babiś, os. Pułaskiego 7/12, 37-500 Jarosław

Powyższa oferta biorąc pod uwagę  oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą.

Zawiera najniższą cenę    93153,34 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia  warunki

określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Nr

oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

4

Budowa Dróg i Mostów – Józef Babiś, os. Pułaskiego 7/12, 37-500 Jarosław

93153,34

brutto

93153,34

-------------- *100=  100

93153,34

100

Pozostałe złożone oferty

Nr

oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

USŁUGI TRANSPORTOWE

Piotr Jedynak

37-500 Jarosław

Wierzbna 241

104223,14

brutto

93153,34

-------------- *100=  89,3787

104223,14

89,3787

2

Zakład Drogowy – Tadeusz Popek i Syn Spółka Jawna, Rozbórz Długi 57a, 37-560 Pruchnik

123184,62

brutto

93153,34

-------------- *100=  75,6209

123184,62

75,6209

3

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWEGO I SPECJALISTYCZNEGO

„BUDINSTEL”

Beata Kalamarz

37-200 Przeworsk

Ul. Głęboka 11b

109354,02

brutto

93153,34

-------------- *100=  85,1851

109354,02

85,1851

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców ani nie odrzucono żadnej oferty.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont drogi gminnej w Pruchniku ul Zielona
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:30.11.2009 08:05
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak