Nr    3410/ 39/2009                                                                      Pruchnik 2009-12-03

Informacja  o wyborze najkorzystniejszej oferty

   Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

                    (Dz.U. z 2007r nr 223, poz 1655 ze zm).

Gmina Pruchnik  informuje, że postępowanie przetargowe

„Dostawa urządzeń i materiałów  do robót wykończeniowych w budynku remizy OSP Nr 3  w Pruchniku "


Część I     Dostawa i montaż komory chłodniczej z płyty warstwowej wraz z agregatami chłodniczymi  zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą  uznano ofertę firmy:

Zakład Handlowo – Usługowo – Produkcyjny „TERMSTAL” S.C. mgr inż. Jerzy Bąk, Mariusz Piśko

37-500 Jarosław, Ul. Krakowska 33    

Powyższa oferta biorąc pod uwagę  oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą.

Zawiera najniższą cenę   27206,00 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia  warunki

określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

Zakład Handlowo-Usługowo-Produkcyjny

„TERMSTAL” S.C.

Mgr inż. Jerzy Bąk, Mariusz Piśko

37-500 Jarosław

Ul. Krakowska 33

27206,00

brutto

27206,00

-------------- *100=  100

27206,00

100

                                                   Pozostałe złożone oferty

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

Część II   Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniu weselnym oraz w pomieszczeniu sali tanecznej

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą  uznano ofertę firmy:

Zakład Handlowo – Usługowo – Produkcyjny „TERMSTAL” S.C. mgr inż. Jerzy Bąk, Mariusz Piśko

37-500 Jarosław, Ul. Krakowska 33    

Powyższa oferta biorąc pod uwagę  oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą.

Zawiera najniższą cenę   22570,00 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia  warunki

określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

Zakład Handlowo-Usługowo-Produkcyjny

„TERMSTAL” S.C.

Mgr inż. Jerzy Bąk, Mariusz Piśko

37-500 Jarosław

Ul. Krakowska 33

22570,00

brutto

22570,00

-------------- *100=  100

22570,00

100

                                                   Pozostałe złożone oferty

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja


 Część III   Dostawa i montaż okapu z wentylacją

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą  uznano ofertę firmy:

Zakład Handlowo – Usługowo – Produkcyjny „TERMSTAL” S.C. mgr inż. Jerzy Bąk, Mariusz Piśko

37-500 Jarosław, Ul. Krakowska 33    

Powyższa oferta biorąc pod uwagę  oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą.

Zawiera najniższą cenę   12444,00 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia  warunki

określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

Zakład Handlowo-Usługowo-Produkcyjny

„TERMSTAL” S.C.

Mgr inż. Jerzy Bąk, Mariusz Piśko

37-500 Jarosław

Ul. Krakowska 33

12444,00

brutto

12444,00

-------------- *100=  100

12444,00

100

                                                   Pozostałe złożone oferty

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja


Część IV   Dostawa basenów ze stali nierdzewnej

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą  uznano ofertę firmy:

Zakład Handlowo – Usługowo – Produkcyjny „TERMSTAL” S.C. mgr inż. Jerzy Bąk, Mariusz Piśko

37-500 Jarosław, Ul. Krakowska 33    

Powyższa oferta biorąc pod uwagę  oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą.

Zawiera najniższą cenę   4514,00 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia  warunki

określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

Zakład Handlowo-Usługowo-Produkcyjny

„TERMSTAL” S.C.

Mgr inż. Jerzy Bąk, Mariusz Piśko

37-500 Jarosław

Ul. Krakowska 33

4514,00

brutto

4514,00

-------------- *100=  100

4514,00

100

                                                   Pozostałe złożone oferty

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

Część V    Dostawa materiałów do robót budowlanych

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą  uznano ofertę firmy:

FIRMA HANDLOWA „ADAM-2’ S.C.  Adam Szałaj, 37-560 Pruchnik Ul. Jana Pawła II 9

Powyższa oferta biorąc pod uwagę  oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą.

Zawiera najniższą cenę   10801,88 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia  warunki

określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

2

FIRMA HANDLOWA „ADAM-2’ S.C.

Adam Szałaj

37-560 Pruchnik

Ul. Jana Pawła II 9

10801,88

brutto

10801,88

-------------- *100=  100

10801,88

100

                                            

Pozostałe złożone oferty

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

3

FIRMA HANDLOWA BARTOSZEK Sp. J.

TYNIOWICE 107

37-565 rOŹWIENICA

10976,10

brutto

10801,88

-------------- *100=  98,4127

10976,10

98,4127

Poza wyżej wymienionymi ofertami , nie  wpłynęła żadna inna  oferta.

W niniejszym postępowaniu nie  wykluczono żadnego z Wykonawców oraz nie odrzucono żadnej ze złożonych  ofert.

 

                                                Wójt Gminy Pruchnik

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:„Dostawa urządzeń i materiałów do robót wykończeniowych w budynku remizy OSP Nr 3 w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:03.12.2009 11:34
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak