Nr    3410/ 40/2009                                                                                                                                                                                        Pruchnik 2009-12-11

Informacja  o wyborze najkorzystniejszej oferty

   Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

                    (Dz.U. z 2007r nr 223, poz 1655 ze zm).

Gmina Pruchnik  informuje, że postępowanie przetargowe

„Dostawa samochodu dostawczego z podwójną kabiną i otwartą skrzynią ładunkową z przeznaczeniem dla gospodarki wodno - ściekowej”

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą  uznano ofertę firmy:

AUTOCENTRUM S.A. AUTORYZOWANY Dealer VW

25-670 Kielce, ul. Zakładowa 18

Powyższa oferta biorąc pod uwagę  oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą.

Zawiera najniższą cenę   99900,00 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia  warunki

określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

2

AUTOCENTRUM S.A. AUTORYZOWANY Dealer VW

25-670 Kielce, ul. Zakładowa 18

99900,00

brutto

99900,00

-------------- *100=  100

99900,00

100

                                                   Pozostałe złożone oferty

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

CITROEN  AUTO –CENTRUM Sp. z o.o. AUTORYZOWANY KONCESJONER

KRAKOWSKA 20,

37-500 JAROSŁAW

88900,00

brutto

Poza wyżej wymienionymi ofertami , nie  wpłynęła żadna inna  oferta.

W niniejszym postępowaniu nie  wykluczono żadnego z Wykonawców natomiast  Odrzucono ofertę nr 1:

Uzasadnienie prawne. Art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).

Uzasadnienie faktyczne;  Przyczyną odrzucenia oferty z postępowania jest to, że oferta nr 1 Wykonawcy CITROEN  AUTO –CENTRUM Sp. z o.o. AUTORYZOWANY KONCESJONER KRAKOWSKA 20, 37-500 JAROSŁAW nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w Rozdziale XV pkt 2 Opis przedmiotu zamówienia wymagał, aby samochód posiadał silnik wysokoprężny (Diesel) o pojemności do 2000 cm³.

Wykonawca CITROEN  AUTO –CENTRUM Sp. z o.o. AUTORYZOWANY KONCESJONER KRAKOWSKA 20, 37-500 JAROSŁAW powyższego wymogu nie dopełnił albowiem wykonawca zaoferował silnik 2,2 HD i (diesel).

Mając na uwadze powyższe oferta Wykonawcy CITROEN  AUTO –CENTRUM Sp. z o.o. AUTORYZOWANY KONCESJONER KRAKOWSKA 20, 37-500 JAROSŁAW nie spełnia warunku określonego w art. 82 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i została odrzucona w przedmiotowym postępowaniu stosownie do regulacji zawartej w art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa samochodu dostawczego z podwójną kabiną i otwartą skrzynią ładunkową z przeznaczeniem dla gospodarki wodno - ściekowej”
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:11.12.2009 14:14
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak