Pruchnik: Dostawa samochodu dostawczego z podwójną kabiną i otwartą skrzynią ładunkową z przeznaczeniem dla gospodarki wodno - ściekowej
PORTAL/UZP Numer ogłoszenia: 439422 - 2009; data zamieszczenia: 22.12.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 415494 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1/1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 16 6236113, faks 16 6236130.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodu dostawczego z podwójną kabiną i otwartą skrzynią ładunkową z przeznaczeniem dla gospodarki wodno - ściekowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa samochodu dostawczego z podwójną kabiną i otwartą skrzynią ładunkową z przeznaczeniem dla gospodarki wodno - ściekowej 1. dopuszczalna masa całkowita - do 3500 kg, 2. silnik wysokoprężny (Diesel) o pojemności do 2000 cm³, 3. moc silnika - min. 100 KM, 4. silnik winien spełniać normę czystości spalin - EURO-4, 5. napęd na przednią oś, 6. skrzynia biegów - manualna 7. kabina sześcioosobowa, 8. skrzynia ładunkowa o wymiarach minimalnych wewnątrz (długość/szerokość/wysokość) - 2100 mm x 1900 mm x 350 mm, 9. burty skrzyni ładunkowej wykonane z aluminium, 10. ładowność min. - 950 kg, 11. samochód winien być wyposażony w: w klimatyzację, centralny zamek sterowany pilotem, immobilizer, poduszkę powietrzną kierowcy i pasażera, system ABS/EDS/ASR/MSR/ESP lub równoważne, wspomaganie kierownicy, regulowaną w dwóch płaszczyznach kolumnę kierownicy, hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu, niezależne zawieszenie przód i tył, dywaniki podłogowe 12. samochód winien być wyposażony w hak do ciągnięcia przyczepki, 13. kolor tapicerki - czarny, szary lub ciemnoszary, 14. samochód fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2009 r., 15. gwarancja na samochód min. 2 lata na podzespoły, 5 lat na perforację nadwozia.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.13.00.00-7.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 81885.25 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.12.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • AUTOCENTRUM S.A. AUTORYZOWANY Dealer VW, Zakladowa 18, 25-670 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 81885.25
  • Oferta z najniższą ceną: 81885.25 oferta z najwyższą ceną: 81885.25
  • Waluta: PLN.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa samochodu dostawczego z podwójną kabiną i otwartą skrzynią ładunkową z przeznaczeniem dla gospodarki wodno - ściekowej
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:22.12.2009 14:48
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak