ZARZĄDZENIE Nr 31/2010

WÓJTA GMINY PRUCHNIK

 

z dnia 20 czerwca 2010 roku

w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej nr 4 w Pruchniku Dolnym

 

      Na podstawie art. 50 ust.1, w związku z art. 48 ust. 6 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360) oraz art. 11 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001r. (Dz.U.01.84.921 z późn. zm.)

 

§ 1.

 

Odwołuje się z pełnienia funkcji członka obwodowej komisji wyborczej nr 4 w Pruchniku Dolnym

Panią Krystynę Chlipała

§ 2.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 w Pruchniku Dolnym

 

Imię i nazwisko

Funkcja  w OKW

1

Paweł Bar

Przewodniczący

2

Anna Suluk

Członek

3

Małgorzata Mikulec

Członek

4

Anna Bury

Członek

5

Wojciech Stec

Członek

6

Edyta Węgrzyniak

Członek

7

Joanna Konior

Członek

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

 

Wójt Gminy Pruchnik

mgr Stanisław Górski

Powrót