Uchwała Nr 2/2010

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Pruchniku Dolnym

z dnia 20 czerwca 2010 roku

w sprawie powołania na stanowiska: Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Pruchniku Dolnym

     W związku z art. 48 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 z poźn. zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 31/2010 Wójta Gminy Pruchnik z dnia 20 czerwca 2010 roku na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego powołuje się Panią

Annę Suluk

§ 1.

 

Uchwałę doręcza się Urzędnikowi Wyborczemu .

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i niezwłocznie podaje się do publicznej wiadomości.

 

 

Przewodniczący OKW Nr 4

Paweł Bar              

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Powołanie na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Pruchniku Dolnym.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:21.06.2010 08:35
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak