ZARZĄDZENIE Nr 33/2010

WÓJTA GMINY PRUCHNIK

z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej nr 1 w Hawłowicach

Na podstawie art. 50 ust.1 pkt. 1, w związku z art. 48 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360) zarządza się co następuje:

§ 1.

Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa Pani Pauliny Kamińskiej w obwodowej komisji wyborczej nr 1 w Hawłowicach

§ 2.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Hawłowicach

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja  w OKW

1

Józef Ozimek

Przewodniczący

2

Małgorzata Pięciorek

Zastępca

3

Agnieszka Halejcio

Członek

4

Kazimierz Kowalski

Członek

5

Tomasz Czaczkowski

Członek

6

Ryszard Korytko

Członek

7

Marcin Olejarz

Członek

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Wójt Gminy Pruchnik
mgr Stanisław Górski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarzadzenie Wójta w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej nr 1 w Hawłowicach.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:30.06.2010 08:34
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak