IR3410/14/2010                                                                    Pruchnik 15-09-2010

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2007r nr 223, poz 1655 ze zm).

Gmina Pruchnik  informuje, że postępowanie przetargowe

Dostawa materiałów budowlanych oraz kruszyw drogowych na potrzeby Gminy Pruchnik”

Część I Kruszywa drogowe i budowlane  - zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Budowa Dróg i Mostów – Józef Babiś, 37-500 Jarosław os. Pułaskiego 7/12 Powyższa oferta biorąc pod uwagę  oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 74664,00 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Planowany termin zawarcia umowy
z wybranym Wykonawcą nastąpi w dniu 27-09-2010 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

6

Budowa Dróg i Mostów – Józef Babiś, 37-500 Jarosław os. Pułaskiego 7/12

74664,00

brutto

74664,00

-------------- *100=  100

74664,00

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

2

PROFITIM Jerzy Wilk

37-430 Jeżowe, Groble 1W

74737,20

brutto

74664,00

-------------- *100=  99,9021

74737,20

99,9021

3

„WILIMEX” Lid. Łowisko 103, 36-053 Kamień

86946,96

brutto

74664,00

-------------- *100=  85,8730

86946,96

85,8730

4

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „OKTAN” Stanisław Bednarz, Kamień 199, 36-053 Kamień

80849,40

brutto

74664,00

-------------- *100=  92,3495

80849,40

92,3495

Poza wyżej wymienionymi ofertami , nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców oraz nie odrzucono żadnej ze złożonych ofert.

 

Część II  Beton  zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Sanakiewicz Sp. zo.o., ul. Ks. Czartoryskich 29, 37-500 Jarosław. Powyższa oferta biorąc pod uwagę  oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 83875,00 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Planowany termin zawarcia umowy
z wybranym Wykonawcą nastąpi w dniu 27-09-2010 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

5

Sanakiewicz Sp. zo.o., ul. Ks. Czartoryskich 29, 37-500 Jarosław

83875,00 brutto

83875,00

-------------- *100=  100

83875,00

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

-

-

-

-

-

Poza wyżej wymienioną ofertą , nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono Wykonawcy oraz nie odrzucono oferty.

Część III Cement    zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, ul. Kościelna 2, 37-560 Pruchnik. Powyższa oferta biorąc pod uwagę  oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 8699,94 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Planowany termin zawarcia umowy
z wybranym Wykonawcą nastąpi w dniu 27-09-2010 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, ul. Kościelna 2, 37-560 Pruchnik

8699,94

brutto

8699,94

-------------- *100=  100

8699,94

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

-

-

-

-

-

Poza wyżej wymienioną ofertą, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono Wykonawcy oraz nie odrzucono oferty.

 

Część IV Stal   zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, ul. Kościelna 2, 37-560 Pruchnik. Powyższa oferta biorąc pod uwagę  oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 7228,38 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Planowany termin zawarcia umowy
z wybranym Wykonawcą nastąpi w dniu 27-09-2010 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, ul. Kościelna 2, 37-560 Pruchnik

7228,38

brutto

7228,38

-------------- *100=  100

7228,38

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

-

-

-

-

-

Poza wyżej wymienioną ofertą, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono Wykonawcy oraz nie odrzucono oferty.

Wójt Gminy Pruchnik

mgr Stanisław Górski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa materiałów budowlanych oraz kruszyw drogowych na potrzeby Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:15.09.2010 07:45
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:15.09.2010 07:53