IR3410/15/2010                                                                          Pruchnik 15-09-2010

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2007r nr 223, poz 1655 ze zm).

Gmina Pruchnik  informuje, że postępowanie przetargowe

Wynajem sprzętu i środków transportowych wraz z obsługą w roku 2010  na potrzeby  Gminy Pruchnik

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Zakład Usługowy – Wielobranżowy Stanisław Babiś, Świebodna 120, 37-560 Pruchnik. Powyższa oferta biorąc pod uwagę  oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 47519,00 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Planowany termin zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w dniu 27-09-2010 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

2

Zakład Usługowy – Wielobranżowy Stanisław Babiś, Świebodna 120,
37-560 Pruchnik

47519,00

brutto

47519,00

-------------- *100=  100

47519,00

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

Firma Usługowo – Budowlana Mariusz Dryla, Rzeplin 13, 37-560 Pruchnik

53070,00

brutto

47519,00

-------------- *100=  89,5402

53070,00

89,5402

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców oraz nie odrzucono żadnej ze złożonych ofert.

 

Wójt Gminy Pruchnik

mgr Stanisław Górski

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wynajem sprzętu i środków transportowych wraz z obsługą w roku 2010 na potrzeby Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:15.09.2010 11:00
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak