IR3410/13/2010                                                                                     Pruchnik 17-09-2010

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2007r nr 223, poz 1655 z poźn. zm).

Gmina Pruchnik  informuje, że postępowanie przetargowe

Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Pruchniku - Stan surowy otwarty

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Sanakiewicz Sp. z o.o., 37-500 Jarosław, Ul. Ks. Czartoryskich 29 Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 363.257,95 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Planowany termin zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w dniu 28-09-2010 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

5

Sanakiewicz Sp. z o.o.

37-500 Jarosław

Ul. Ks. Czartoryskich 29

363.257,95 brutto

363257,95

-------------- *100= 100

363257,95

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy „GŁAZ-POL”

Jan GŁAZOWSKI

ul. Podkarpacka 2/4

35-082 Rzeszów

------------

------------

Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona

2

Firma Remontowo-Budowlana „PIOTROWSKI” Paweł Piotrowski

Piwoda 150, 37-522 Wiązownica

373898,37 brutto

363257,95

------------ *100= 97,1542

373898,37

97,1542

3

„BUDINSTAR” I s.c.

37-100 Łańcut

ul. Lisa Kuli 2

385.271,88 brutto

------------

Oferta odrzucona

4

Jarosławskie Przedsiębiorstwo Budowlane  „BUDEXIM” S.A.

37-500 Jarosław

Ul. Poniatowskiego 53

386502,99 brutto

363257,95

------------ *100= 93,9858

386502,99

93,9858

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu wykluczono 1 Wykonawcę oraz odrzucono 2 oferty.

Wójt Gminy Pruchnik

mgr Stanisław Górski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Pruchniku - Stan surowy otwarty
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:17.09.2010 07:34
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak