Przeznaczenie gruntu Gminy Pruchnik do sprzedaży

UCHWAŁA Nr 155/XX/2004

Rady Gminy Pruchnik z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie :
przeznaczenia gruntu Gminy Pruchnik do sprzedaży

Działająca na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym / tj. Dz. U. Nr. 16 póz. 95 z 1990 r. z później szymi zmianami/ art. 13 ust 1 ustawy z dnia 21-08-1997 roku o gospodarce nieruchomościami z późniejszymi zmianami/ jednolity tekst ustawy z dnia 25 maja 2000 roku Dz. U. Nr. 46 póz. 543/ z późniejszymi zmianami Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu niżej wymienioną nieruchomość budowlaną w miejscowości Pmchnik :

  • działka Nr, 5/6 o powierzchni 0,1114 ha przy ulicy Słonecznej objęta KW 78435 z przeznaczeniem na budowę obiektów służących służbie zdrowia.

§ 2.

Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pmchnik.

§ 3.

Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pmchnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przeznaczenie gruntu Gminy Pruchnik do sprzedaży
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.03.2005 17:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż