IR3410/16/2010                                                                       Pruchnik 28-09-2010

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2007r nr 223, poz 1655 z poźn. zm).

Gmina Pruchnik  informuje, że postępowanie przetargowe

Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej  gr 6 kolor brąz wzór NOSTALIT  na cmentarzu komunalnym w  Rozborzu Okrągłym  i  Pruchniku

 

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Firma Usługowo-Budowlana Mariusz Dryla, Rzeplin 13, 37-560 Pruchnik Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 71.213,82 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 oraz w związku z art. 94 ust. 1 pkt 2 UPZP informujemy, że planowany termin zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w dniu 11-10-2010 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

2

Firma Usługowo-Budowlana Mariusz Dryla

Rzeplin 13, 37-560 Pruchnik

71.213,82 brutto

71213,82

-------------- *100= 100

71213,82

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Drogowo-Usługowe „RUD-BUD”

Łukasz Pawlikowski

Rudołowice 234, 37-565 Roźwienica

72.971,65 brutto

71213,82

------------- *100=97,5911

72971,65

97,5911

3

„BUDINSTAR” I s.c.

37-100 Łańcut, ul. Lisa Kuli 2

82.482,60 brutto

71213,82

------------ *100= 86,3380

82482,60

86,3380

4

Firma Handlowo – Usługowa

EXPERT BUD

UL. Grodzka 16a/2

37-500 Jarosław

72.616,17 brutto

71213,82

------------ *100= 98,0688

72616,17

98,0688

5

Dusiło Mariusz Zakład Utrzymania Dróg DUMAR,

37-565 Roźwienica 61

71.281,84

brutto

71213,82

------------ *100= 99,9046

71281,84

99,9046

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono ofert.

Wójt Gminy Pruchnik

mgr Stanisław Górski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej gr 6 kolor brąz wzór NOSTALIT na cmentarzu komunalnym w Rozborzu Okrągłym i Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:28.09.2010 10:43
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak