IR 3410/17/2010                                                                      Pruchnik 30-09-2010

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.). Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

 

Remont dróg gminnych na terenie Gminy Pruchnik

 

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Usługi Transportowe Piotr Jedynak, 37-500 Jarosław, Wierzbna 241 Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 495 731,80 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 oraz w związku z art. 94 ust. 1 pkt 2 UPZP informujemy, że planowany termin zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w dniu 06-10-2010 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

4

Usługi Transportowe Piotr Jedynak, 37-500 Jarosław, Wierzbna 241

495731,80 brutto

495731,80

-------------- *100= 100

495731,80

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

Strabag Sp. z o.o. ul. Hanasiewicza 19, 35-103 Rzeszów

711065,23 brutto

495731,80

-------------- *100= 69,7168

711065,23

69,7168

2

Zakład Drogowy Tadeusz Popek i Syn Spółka Jawna, Rozbórz Długi 57a, 37-560 Pruchnik

643435,44 brutto

495731,80

-------------- *100= 77,0445

643435,44

77,0445

3

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Specjalistycznego „BUDINSTEL” Beata Kałamarz 37-200 Przeworsk ul. Głęboka 11b

567227,13 brutto

495731,80

-------------- *100= 87,3956

567227,13

87,3956

5

Budowa Dróg i Mostów – Józef Babiś

37-500 Jarosław, os. Pułaskiego 7/12

619751,34 brutto

495731,80

-------------- *100= 79,9888

619751,34

79,9888

 

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono ofert.

Wójt Gminy Pruchnik

mgr Stanisław Górski

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont dróg gminnych na terenie Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:30.09.2010 07:54
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:06.10.2010 12:19