Publicznie dostępny wykaz o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

 

Karta typu A:

karta informacyjna dla:

 • wniosków o wydanie decyzji,
 • wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
 • wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

Karta typu B:

karta informacyjna dla:

 • decyzji i postanowień,
 • wskazań lokalizacyjnych

 

Karta typu C:

karta informacyjna dla projektów: polityk, strategii, planów lub programów

 

Karta typu D:

karta informacyjna dla polityk, strategii, planów lub programów

 

Karta typu E:

karta informacyjna dla:

 • raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 • raportów dotyczących realizacji przepisów o ochronie środowiska,
 • sprawozdań, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej,
 • analiz porealizacyjnych,
 • przeglądów ekologicznych,
 • raportów o bezpieczeństwie,
 • dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,
 • danych zawartych w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych,
 • kart informacyjnych złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 pkt. 2 lit. A ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze,
 • informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
 • dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów

Karta typu F:

karta informacyjna dla:

 • prognoz oddziaływania na środowisko,
 • dokumentów zawierających informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium,
 • rozstrzygnięć przekazanych przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • opracowań ekofizjograficznych,
 • rejestrów substancji niebezpiecznych,
 • wyników prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska,
 • rejestrów poważnych awarii

Karta typu G:

karta informacyjna dla wykazów, zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

 

Karta typu H:

karta informacyjna dla zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia

 

Karta typu I:

karta informacyjna dla innych dokumentów

 

Wyszukiwanie kart w Wykazie:

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Publicznie dostępny wykaz o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:01.10.2010 11:15
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:01.10.2010 11:55