IR3410/18/2010                                                                        Pruchnik 11-10-2010

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.). Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

 

Remont drogi transportu rolnego w Jodłówce na działce nr 939

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Zakład Usługowy-Wielobranżowy Stanisław Babiś, Świebodna 120, 37-560 Pruchnik Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 37862,47 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 oraz w związku z art. 94 ust. 1 pkt 2 UPZP informujemy, że planowany termin zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w dniu 22-10-2010 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

2

Zakład Usługowy-Wielobranżowy Stanisław Babiś,

Świebodna 120, 37-560 Pruchnik

37862,47 brutto

37862,47

-------------- *100= 100

37862,47

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

Firma Usługowo-Budowlana Mariusz Dryla

Rzeplin 13, 37-560 Pruchnik

37907,10  brutto

37862,47

------------ *100= 99,8823

37907,10

99,8823

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono ofert.

Wójt Gminy Pruchnik

mgr Stanisław Górski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont drogi transportu rolnego w Jodłówce na działce nr 939
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:11.10.2010 11:02
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak