Zmiana granic administracyjnych między gminami Roźwienica i Pruchnik

UCHWAŁA Nr 156/XX/2004

Rady Gminy Pruchnik z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie :
zmiany granic administracyjnych między gminami Roźwienica i Pruchnik

Działająca na podstawie art. 4 ust. l pkt l oraz atr. 4 ust 2 w zw. z art. 4b ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. nr. 142 póz. 159 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Wystąpić za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego do ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o wyłączenie z Gminy Roźwienica części sołectwa Węgierka, tj. obszaru określanego jako “Krzyżówka - Kolonia” oraz “Resztówka” część wsi Węgierka o powierzchni 205,49 ha i włączenie jej do gminy Pruchnik.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana granic administracyjnych między gminami Roźwienica i Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.03.2005 18:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż