Dokonanie zakupu gruntu w Swiebodnej pod zbiornik wyrównawczy dla sieci wodocągowej w Swiebodnej

UCHWAŁA Nr 157/XX/2004

Rady Gminy Pruchnik z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie :
dokonania zakupu gruntu w Swiebodnej pod zbiornik wyrównawczy dla sieci wodocągowej w Swiebodnej.

Działająca na podstawie art. 7 ust. l pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity ustawy z 2001 roku Nr. 142 póz. 1591/' z późniejszymi zmianami Rada Gminy Pruchnik

P O S T A N A W I A:

§ 1.

Dokonać nabycia na Gminę Pruchnik gruntu w Swiebodnej oznaczonego jako działka Nr. 162/3 o powierzchni 0,22 ha za uzgodnioną kwotę 2 800 złotych z przeznaczeniem tej nieruchomości pod budowlę zbiornika wyrównawczego dla sieci wodociągowej w Swiebodnej.

§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Nadzór nad realizacją ucłrwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruchnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dokonanie zakupu gruntu w Swiebodnej pod zbiornik wyrównawczy dla sieci wodocągowej w Swiebodnej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.03.2005 18:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż