Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku dla osób z zaburzeniami psychicznymi

UCHWAŁA Nr 158/XX/2004

Rady Gminy Pruchnik z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie :
utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Działająca na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm./ oraz art.18 ust.l pkt.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz.U. Nr 64 z 2004 r. poz.593 ze zm./, art.9 ust.2 i 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego /Dz.U. Nr 111 poz.535 ze zm/ oraz art.18 ust.3 pkt 2, art.lll ust.l i ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r, o finansach publicznych /Dz.U. z 2003 r. Nr 15 póz 148 ze zm./ Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTEPUJE:

§ 1.

  1. Tworzy się jednostkę organizacyjną gminy pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Pruchniku, realizującą zadania zlecone gminom przez administrację rządową w ramach pomocy społecznej.
  2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Pruchniku jest jednostką budżetową gminy Pruchnik dla osób zamieszkałych w szczególności na terenie gminy Pruchnik.

Na siedzibę Środowiskowego Domu Samopomocy przeznacza się budynek położony przy ul. Kościelnej nr6 w Pruchniku.

§ 3.

Organizację Środowiskowego Domu Samopomocy określi Statut uchwalony odrębną Uchwałą.

§ 4.

Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi gminy Pruchnik.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.03.2005 19:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż