Modyfikacja SIWZ na " Budowę przyłaczy kanalizacyjnych w miejscowosci Pruchnik i Kramarzówka

Pruchnik 26-10-2010

 

    Wykonawcy  biorący  udział  w  postępowaniu

 

Znak sprawy-nr ogłoszenia w Dz.U.UE              data wysłania 19-10-2010

Nasz znak IR 3410/19/2010

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego na .

„Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Pruchnik i Kramarzówka”    

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010r Nr 113   poz. 759) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób :

 

 

dodaję się  do dokumentacji technicznej   „ Opis Dokumentacji Technicznej”

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Modyfikacja SIWZ na " Budowę przyłaczy kanalizacyjnych w miejscowosci Pruchnik i Kramarzówka
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.10.2010 11:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż