Modyfikacja SIWZ Budowa przyłaczy kanalizacyjnych w miejscowości Pruchnik i Kramarzówka

 

Pruchnik 27-10-2010

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu


Nasz znak IR 3410/19/2010


Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego na .

„ Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Pruchnik i kramarzówka ”

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010r Nr 113   poz. 759) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób :

ZAŁACZNIK NR 2 i 7 DO SIWZ

 Skreśla się zapis umieszczony na stopce dolnej   dokumentu:

Projekt Nr RPPK.04.01.00-18-021/08  „Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Pruchnik oraz przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pruchniku e” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013”

 

 

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część siwz. Pozostałe zmiany siwz pozostają niezmienione

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Modyfikacja SIWZ Budowa przyłaczy kanalizacyjnych w miejscowości Pruchnik i Kramarzówka
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.10.2010 13:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż