IR 3410/21/2010                                                                      Pruchnik 02-12-2010

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.). Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót sanitarnych

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

 

FIRMA PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWA EKO-STAL 36-024 Hyżne 166

Uzasadnienie: Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 8 688,17 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 oraz w związku z art. 94 ust. 1 pkt 2 UPZP informujemy, że planowany termin zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w dniu 13-12-2010 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

4

FIRMA PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWA

EKO-STAL

36-024 Hyżne 166

1,26 % wartości netto umowy z Wykonawcą robót inwestycyjnych

7 121,45 zł netto

8 688,17 zł brutto

8688,17

-------------- *100= 100,00

8688,17

 

100

 

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

ISKROWICZ BRONAX INVESTMENT SP. Z O.O.

Ul. Leopolda Tyrmanda 32/4

54-608 Wrocław

6 % wartości netto umowy z Wykonawcą robót inwestycyjnych

33 911,66 zł netto

41 372,23 zł brutto

8688,17

-------------- *100= 21,0000

41372,23

 

21,0000

2

BRONAX DEVELOPER            SP. Z O.O.

Ul. Przemyska 84

54-030 Wrocław

8 % wartości netto umowy z Wykonawcą robót inwestycyjnych

45 215,55 zł netto

55 162,97 zł brutto

8688,17

-------------- *100= 15,7500

55162,97

 

15,7500

3

BIURO OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ w Przemyślu Spółka z o.o.

Ul. Okrzei 2

37-700 Przemyśl

1,45 % wartości netto umowy z Wykonawcą robót inwestycyjnych

8 195,32 zł netto

9 998,29 zł brutto

8688,17

-------------- *100= 86,8965

9998,29

 

86,8965

                                                                                    Wójt Gminy Pruchnik

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót sanitarnych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:02.12.2010 11:16
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:02.12.2010 11:16