IR 3410/19/2010                                                                                   Puchnik 01-12-2010

 

                                                Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.). Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe pn.

Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Pruchnik i Kramarzówka

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE „BUDOMONT” Spółka z o.o.  Ul. Polna 3a 37-100 Łańcut

Uzasadnienie :Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 515 071,47 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 oraz w związku z art. 94 ust. 1 pkt 2 UPZP informujemy, że planowany termin zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w dniu 13-12-2010 roku.

 

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

2

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE „BUDOMONT”

Spółka z o.o.

Ul. Polna 3a

37-100 Łańcut

515 071,47 brutto

515071,47

-------------- *100= 100

515071,47

 

100

 

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE INTEGRAL Sp. z o.o.

Ul. Langiewicza 37

35-959 Rzeszów

857 208,99  brutto

515071,47

-------------- *100= 60,0870

857208,99

 

60,0870

 

 

Wójt Gminy Pruchnik

mgr Stanisław Górski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Pruchnik i Kramarzówka.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:01.12.2010 11:43
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:01.12.2010 11:43