IR 3410/20/2010                                                                                   Pruchnik 29-11-2010

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.). Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

Budowa wodociągu tranzytowego w Hawłowicach

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Usługowy Zakład Wodno Kanal. CO i Gaz Roman Szul, Rozbórz 381, 37-200 Przeworsk Uzasadnienie: Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 174 465,71 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 oraz w związku z art. 94 ust. 1 pkt 2 UPZP informujemy, że planowany termin zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w dniu 10-12-2010 roku.

 

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

6

Usługowy Zakład Wodno Kanal. CO i Gaz Roman Szul, Rozbórz 381, 37-200 Przeworsk

174 465,71 brutto

 

174465,71

-------------- *100= 100

174465,71

 

100

 

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

„Vasilisa” Natalia Wasilenko

Mokra 76

37-565 Roźwienica

267 013,56

brutto

 

 

2

„WODO-GAZ” JÓZEF SŁOTA

Ul. Krakowska 23

37-200 Przeworsk

288 469,71 brutto

 

174465,71

-------------- *100=60,4797

288 469,71

 

60,4797

3

Przedsiębiorstwo Robót-Inżynieryjnych „GEO”

Ul. Złota Góra 19A

37-550 Radymno

303 845,64

brutto

 

174465,71

-------------- *100= 57,4192

303 845,64

 

57,4192

4

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE „BUDOMONT” Spółka z o.o.

Ul. Polna 3a

37-100 Łańcut

215 574,00

brutto

 

174465,71

-------------- *100= 80,9308

215 574,00

 

80,9308

5

Sanakiewicz Sp. z o.o.

Ul. Książąt Czartoryskich 29

37-500 Jarosław, Szówsko

398 325,50

brutto

 

174465,71

-------------- *100= 43,7998

398 325,50

 

43,7998

7

INŻYNIERIA RZESZÓW Sp. z o.o.

Ul. Podkarpacka 59

35-082 Rzeszów

230 384,80

brutto

 

174465,71

-------------- *100= 75,7279

230 384,80

 

75,7279

 

Wójt Gminy Pruchnik

mgr Stanisław Górski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa wodociągu tranzytowego w Hawłowicach
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:29.11.2010 12:31
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:29.11.2010 12:31