UCHWAŁA Nr 210/XXVIII/2005

 

Rady Gminy Pruchnik z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie :
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Pruchnik

Działając na podstawie art. 16 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tj. Dz.U z 2001 r Nr. 142 póz. 1591 z póz. zm./ w związku z art. 229 pkt.3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego /tj.Dz.U z 2000r Nr. 98 póz. 1071 z póz. zm./ Rada Gminy Pruchnik

POSTANAWIA:

§1.

Nie uwzględnić skargi radnego Pana Tadeusza Brzyskiego na działalność Wójta Gminy Pruchnik wniesionej do Rady Gminy Pruchnik w dniu 11 maja 2005r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:11.08.2005 12:33
Informację aktualizował:Piotr Dragan
Data aktualizacji:28.12.2020 12:46