Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Pruchnik.

UCHWAŁA Nr 1/I/2010

Rady Gminy Pruchnik z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Pruchnik.

         Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Pruchnik

POSTANAWIA:

§ 1.

  1. Dokonać wyboru Pana Radnego Władysława Flaka na Przewodniczącego Rady Gminy Pruchnik stosunkiem głosów:
    na obecnych na Sesji 15 radnych:
    za kandydaturą Pana Radnego Władysława Flaka głosowało 12 radnych w głosowaniu tajnym kartkami
    .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Bolesław Sosnowski

Radny Senior     
Rady Gminy Pruchnik

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.12.2010 08:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż