Zaciągnięcie zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy w budżecie na 2004r

UCHWAŁA Nr 140/XIX/2004

Rady Gminy Pruchnik z dnia 15 września 2004 r. w sprawie :
zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy w budżecie na 2004r.

Działająca na podstawie art. 18 ust. 2 pkt9 , lit “e" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst dz. U. Nr 142 póz. 1591 z 2001 roku/ Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań finansowych w kwocie 287.520 zł.
  słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia złotych. zapewniając realizację budowy gimnazjum w Pruchniku w 2005 roku (wzrost podatku VAT z 7% na 22% na roboty budowlane)
 2. Zakończenie zadania określa się na miesiąc czerwiec 2005 roku

§ 2.

Spłata zobowiązań nastąpi w 2005 r. z następujących źródeł:

  1. Podatków:
   1. od nieruchomości
   2. rolny
  2. Wpływów z opłaty skarbowej
  3. Subwencji ogólnej
  4. Dochodów z majątku gminy

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaciągnięcie zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy w budżecie na 2004r
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.03.2005 09:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż