Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruchnik.

UCHWAŁA Nr 5/I/2010

Rady Gminy Pruchnik z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruchnik.

         Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 65 ust. 1 Statutu Gminy Pruchnik stanowiącego załącznik do uchwały Nr 168/XXV/08  Rady Gminy Pruchnik z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pruchnik (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2008 r. Nr 101 poz. 2593)

Rada Gminy Pruchnik

POSTANAWIA:

§ 1.

  1. Dokonać wyboru Pana Radnego Marka Madejowskiego na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruchnik.
  2. Na obecnych na Sesji 15 radnych za kandydaturą Pana Radnego Marka Madejowskiego głosowało 15 radnych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Pruchnik

Władysław Flak             

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.12.2010 09:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.