Zaciągnięcie zobowiązania finansowego na 2011 rok.

UCHWAŁA Nr 9/III/2010

Rady Gminy Pruchnik z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie:
zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 2011 rok.

         Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. 6 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póż. zm.)

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Upoważnić Wójta Gminy Pruchnik do zaciągnięcia zobowiązań w kwocie 195 000 zł, słownie (sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) na okres przekraczający rok budżetowy 2010, na realizację zadania pn. „Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Pruchniku - stan surowy otwarty”.

 

§ 2.

Spłata zobowiązań nastąpi w 2011 r. z następujących źródeł:

  • podatek od nieruchomości
  • subwencja ogólna

§ 3.

Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pruchnik

Władysław Flak             

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaciągnięcie zobowiązania finansowego na 2011 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.12.2010 08:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż