1. SIWZ
 2. Załącznik nr 1 – oferta cenowa;
 3. Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 4. Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
 5. Załącznik nr 4 – wykaz prac podobnych;
 6. Załącznik nr 5 – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;
 7. Zącznik nr 6 – oświadczenie o posiadaniu uprawnień;
 8. Załącznik nr 7 – wzór umowy;
 9. Załącznik nr 8 - przedmiar robót;
 10. Załącznik nr 9 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;
 11. Załącznik nr 10 -projekt wykonawczy

-> Pobierz załączniki. (*.zip; 12 MB)

 

 

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont Drogi gminnej ul Armii Krajowej (Nr 11680R) w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:18.02.2011 14:45
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:18.02.2011 17:29