Wydzierżawienie działki stanowiącej własność gminy

UCHWAŁA Nr 144/XIX/2004

Rady Gminy Pruchnik z dnia 15 września 2004 r. w sprawie :
wydzierżawienia działki stanowiącej własność gminy

Działająca na podstawie art. 18. ust. 9 pkt a ustawy z 08.03. 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 póz. 1591 z 2001r z późn. zm./ oraz art. 13 ust. 1. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. 00 Nr 46 póz 543/ Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Wyrazić zgodę na wydzierżawienie części terenu o powierzchni 1 ara działki 1811/11, stanowiącego własność gminy położonego między działką Nr 1811/1 -ulica Zielona a działką Nr 32/2 (na rzecz właściciela działki 32/2) na okres 10 lat.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydzierżawienie działki stanowiącej własność gminy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.03.2005 13:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż