3 KWIETNIA 2011 ROKU

 

OBĘDĄ SIĘ WYBORY DO RAD POWIATOWYCH PODKARPACKIEJ IZBY ROLNICZEJ.

 

Udział w wyborach zadecyduje czy rolnicy, za pośrednictwem izby rolniczej, będą wpływać na:

 • rządowe projekty aktów prawnych z zakresu produkcji rolniczej oraz rynku rolnego poprzez ich opiniowanie i wnioskowanie rozwiązań,
 • poziom absorpcji funduszy unijnych i innych środków wsparcia,
 • kształt edukacji i doradztwa rolniczego,
 • rozwój infrastruktury obszarów wiejskich i tworzenie nowych miejsc pracy,
 • poprawę struktury agrarnej, środowiska przyrodniczego, zdrowia i ochronę dziedzictwa kulturowego w regionie,
 • współpracę z zagranicznymi organizacjami producentów rolnych,
 • inne ważne sprawy dotyczące sytuacji ekonomicznej  w rolnictwie oraz godne warunki życia na wsi.

NAJWAŻNIEJSZE DATY:

8-14 marca 2011 r. - ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD POWIATOWYCH

20 marca 2011 r. - WYŁOŻENIE SPISU WYBORCÓW W URZĘDZIE MIEJSKIM W PRUCHNIKU

3 kwietnia 2011 r. (8:00 - 18:00) - WYBORY

 

Szczegółowy terminarz czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów oraz inne dokumenty i pisma związane z wyborami znajdują się w załącznikach na dole strony.

 

PODSTAWOWE ZASADY WYBORÓW

 1. Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie RSP posiadający w nich wkłady gruntowe. Przysługuje im prawo kandydowania do Rad Powiatowych Podkarpackiej Izby Rolniczej i uczestniczenia w ich wybieraniu.
 2. W gminie, w której powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 4 tys. ha (okręg jednomandatowy) do Rady Powiatowej PIR wybiera się jednego członka, a gdy przekracza 4 tys. ha (okręg dwumandatowy) wybiera się dwóch członków. W okręgu wyborczym stanowiącym obszar miasta na prawach powiatu, wybiera się tylko – jednego przedstawiciela. W gminie Pruchnik będziemy wybierać dwóch członków Rad Powiatowych PIR.
 3. W każdym powiecie ziemskim zostanie wybrana Rada Powiatowa Podkarpackiej Izby Rolniczej. W jej skład wejdą rolnicy, którzy w wyborach do tego organu, otrzymają największą ilość ważnie oddanych głosów. Rada Powiatowa PIR wybiera, ze swego składu Przewodniczącego Rady Powiatowej i delegata do Walnego Zgromadzenia Podkarpackiej Izby Rolniczej.
 4. Rolnik, ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej PIR musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty: zgłoszenie kandydata, oświadczenie o zgodzie na kandydowanie oraz listę członków zawierającą co najmniej 50 podpisów poparcia. Druki te można otrzymać w Biurze i oddziałach Podkarpackiej Izby Rolniczej, w urzędach gmin (u pełnomocnika PIR ds. organizacji wyborów) lub pobrać ze strony internetowej PIR (patrz załączniki poniżej). Czytelnie wypełnione dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.03.2011 r., do godz. 14:00 do Okręgowej Komisji Wyborczej w Urzędzie Miejskim w Pruchniku.
 5. Spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania, zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie urzędu miejskiego w Pruchniku najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów, tj. 20.03.2011 r. Każdy rolnik, może sprawdzić czy został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie.

Osobami uprawnionymi do głosowania w wyborach do izb rolniczych są podatnicy podatku rolnego, którzy posiadają gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy. Tylko ci podatnicy będą umieszczeni na listach uprawnionych do głosowania. (w załączeniu pismio KRIR oraz odpowiedź Ministerstwa Finansów Departamentu Podatków Lokalnych na pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych dot. definicji podatnika podatku rolnego).

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wybory do Rad Powiatowych Podkarpackiej Izby Rolniczej - 3 kwiecień 2011.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:08.03.2011 09:00
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:08.03.2011 09:29