Ustalenie planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pruchnik

UCHWAŁA Nr 133/XVIII/2004

Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie :
ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pruchnik.

Działająca na podstawie art. 14a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67, póz. 329 z późn. zmianami) oraz art. 7 ust. l pkt 8 w związku z art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Ustala się sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Pruchnik:

  1. Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Pruchniku,
  2. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pruchniku - Szkoła Filialna w Hawłowicach - Oddział Przedszkolny w Hawłowicach,
  3. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pruchniku - Oddział Przedszkolny w Pruchniku Nr 2,
  4. Szkoła Podstawowa w Kramarzówce - Oddział Przedszkolny w Kramarzówce,
  5. Szkoła Podstawowa w Jodłówce - Oddział Przeszkolny w Jodłówce,
  6. Szkoła Podstawowa w Świebodnej - Oddział Przedszkolny w Świebodnej,
  7. Zespół Szkół w Rozborzu Długim - Szkoła Podstawowa w Rozborzu Długim - Oddział Przedszkolny w Rozborzu Długim,
  8. Zespół Szkół w Rozborzu Długim - Szkoła Filialna w Rzeplinie - Oddział Przedszkolny w Rzeplinie

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od l września 2004 roku.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ustalenie planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.03.2005 07:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż